Kolejne cztery posterunki Policji odtworzone w Wielkopolsce

Treść archiwalna

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak otworzył dziś Posterunek Policji w Obrzycku (powiat szamotulski). To już 71 przywrócony posterunek Policji od momentu uruchomienia, zainicjowanego przez szefa MSWiA, programu odtwarzania zlikwidowanych jednostek. W uroczystości otwarcia posterunku ministrowi towarzyszył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Posterunek w Obrzycku jest 11 jednostką reaktywowaną na terenie garnizonu wielkopolskiego. Wcześniej, tego samego dnia, szef resortu wręczył symboliczne klucze do trzech innych posterunków: w Bralinie, Łęce Opatowskiej oraz Mikstacie. - Łączy nas wspólny cel, jakim jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa. Chodzi oto, aby Policja była jak najbliżej obywatela - zaznaczył minister Mariusz Błaszczak w Bralinie. W trakcie uroczystości szef MSWiA przekazał również policjantom z Bralina i Łęki Opatowskiej dwa nowe radiowozy.

Odtworzony posterunek w Obrzycku obejmuje swoim zasięgiem teren dwóch gmin: Obrzycko i Ostroróg. Istniejące wcześniej w tych miejscowościach komisariaty zostały zlikwidowane w 2003 roku i przekształcone w Rewiry Dzielnicowych. Posterunek w Obrzycku znajduje się w gruntownie wyremontowanym budynku. Środki przeznaczone na odnowienie tego obiektu pochodziły z Programu Modernizacji Służb Mundurowych. - Przywracamy posterunki Policji, ale także dbamy, aby funkcjonariusze mieli odpowiednie warunki do służby, żeby byli godnie wynagradzani oraz dysponowali nowoczesnym sprzętem. Realizacja tych wszystkich zadań jest możliwa dzięki Programowi Modernizacji Służb Mundurowych przyjętemu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości - podkreślił szef MSWiA.

Obecny na uroczystości nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, zaznaczył, że lista posterunków do odtworzenia nie jest zamknięta. - Podkreślam, że cały czas jesteśmy otwarci na głosy tych, dla których codziennie zakładamy mundur, czyli na głosy naszych obywateli - powiedział.

Realizacja zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa to nie tylko Program Modernizacji, czy przywracanie zlikwidowanych posterunków Policji. To również nowa formuła służby dzielnicowych, którzy dzięki programowi „Dzielnicowy bliżej nas” zostali odciążeni z zadań administracyjnych i tym samym mogą więcej czasu poświęcać mieszkańcom. - Bez policjantów pełniących służbę na miejscu, blisko obywatela i znających problemy lokalnej społeczności, trudniej jest zapewnić bezpieczeństwo - zaznaczył minister Mariusz Błaszczak.

Foto: Joanna Szczechowska

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 20.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.01.2018 - 13:43