Kolejne inwestycje w ramach FDS podpisane

Treść archiwalna

Kolejne umowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostały dziś zawarte. Umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu podpisał dziś wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk z władzami powiatu średzkiego oraz Środy Wielkopolskiej. Łącznie do beneficjentów trafiło ponad 3 mln zł.

- Fundusz Dróg Samorządowych już od ubiegłego roku realnie zmienia drogową rzeczywistość w skali całego kraju, a także naszego regionu - mówił wojewoda podczas uroczystości podpisania umów. Priorytetem obecnego rządu jest ciągłe dbanie o bezpieczeństwo na polskich drogach oraz podnoszenie jakości infrastruktury - podkreślił wojewoda.

Podpisane inwestycje dotyczą między innymi przebudowy drogi powiatowej nr 3662P Środa Wielkopolska - Nekla na odcinku Bagrowo - Gablin oraz w miejscowości Dębicz w powiecie średzkim.

Kolejną realizowaną inwestycją będzie budowa drogi łączącej ulicę Kosynierów z ulicą Topolską w Środzie Wielkopolskiej. Zadanie swym zakresem obejmuje budowę drogi gminnej łączącej dwie drogi powiatowe - ulicę Kosynierów z ulicą Topolską w Środzie Wielkopolskiej. Droga będzie stanowić II etap planowanej obwodnicy zachodniej miasta Środa Wielkopolska zapewniając spójność sieci dróg publicznych w mieście.

Środki Funduszu Dróg Samorządowych przekazywane są na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych, a także budowę mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Poza tym FDS pozwala także na finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 28.05.2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 16.06.2020 - 09:00