Kolejne promesy dla wielkopolskich gmin

Treść archiwalna

Ujście, Gizałki, Żerków oraz powiaty średzki i leszczyński to kolejnych 5 samorządów, którym wojewoda wielkopolski Piotr Florek przekazał promesy finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ponad 3,8 mln złotych przeznaczone zostanie na odbudowę infrastruktury zniszczonej podczas powodzi w ubiegłych latach.

Z tytułu dotacji odbudowana zostanie droga powiatowa nr 3823P z Boszkowa do Włoszakowic, którą w 2010 roku zniszczył wysoki stan wód jeziora Dominickiego. W ramach przyznanych przez MSWiA środków w Ujściu wyremontowana zostanie zniszczona w ubiegłym roku kanalizacja sanitarna na ulicach Staszica i Chodzieskiej, a także wykonane zostaną popowodziowe remonty dróg powiatowych i gminnych w Żerkowie, Gizałkach i w powiecie średzkim.

Dotacje udzielane są na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego po przekazaniu przez nią, najpóźniej do 16 września, odpowiednich dokumentów wojewodzie wielkopolskiemu. Wojewoda w marcu tego roku przekazał już promesy na łączą kwotę ponad 4,6 mln złotych 13 samorządom.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 29.07.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59