Konferencja naukowa w RDOŚ

Treść archiwalna

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym - to temat zorganizowanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska konferencji naukowej. Wśród zaproszonych gości obecny był wojewoda wielkopolski Piotr Florek. Patronat honorowy nad konferencją objął Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz wiedzy z zakresu ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Debatowano między innymi o: strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w prawie wspólnotowym i krajowym, ochronie przed hałasem w planowaniu przestrzennym, przyrodniczych uwarunkowaniach planowania przestrzennego, ochronie i kształtowaniu krajobrazu, planowaniu przestrzennym jako instrumencie ochrony środowiska.

Podczas konferencji przedstawiono również studium przypadku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, a także wykładowcy Uniwersytetów Ekonomicznego i Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

zdjęciezdjęciezdjęcie

Zdjęcia: RDOŚ w Poznaniu

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 25.04.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58