Konferencja - Ucieczki z domów

Treść archiwalna

W Polsce każdego roku ucieka z domów oraz placówek opiekuńczo–wychowawczych kilka tysięcy osób, w tym dzieci i młodzież. O ich problemach rozmawiali uczestnicy otwartej dziś przez wojewodę Piotra Florka konferencji pt. „Ucieczki z domów - przyczyny, zagrożenia i konsekwencje” zorganizowanej przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Tylko do końca tego roku wielkopolska policja odnotowała ponad 140 zgłoszeń o zaginięciu nieletnich. Większość nastolatków się odnajduje, ale zdaniem specjalistów duża część z nich jest narażona na różnego rodzaju zagrożenia, przestępczość, prostytucję, alkohol. Wobec tych zagrożeń konieczna jest ścisła współpraca zarówno rodziców z dziećmi, jak i szkół, organizacji pozarządowych czy fundacji.

Dzisiejsza konferencja adresowana do dyrektorów szkół była okazją do przedstawienia sposobów przeciwdziałania zagrożeniom dla dzieci i młodzieży, również w kontekście zbliżających się wakacji oraz rozgrywek Euro 2012.

Swoje referaty przedstawili między innymi funkcjonariusze ze Szkoły Policji w Pile, ordynator Oddziału Toksykologii Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu oraz przedstawiciele Fundacji Dzieci Niczyje.

zdjęciezdjęciezdjęcie

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 23.05.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59