Konsultacje w sprawie systemu ratownictwa medycznego

Treść archiwalna

O propozycji nowej organizacji systemu ratownictwa medycznego w Wielkopolsce i jego finansowaniu rozmawiał dziś wojewoda Piotr Florek z dysponentami karetek. Wprowadzona w tym roku zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym nakłada na wojewodę obowiązek przedstawienia ministrowi zdrowia nowego projektu planu działania systemu, który obowiązywać ma od 1 lipca 2011 roku. Do tego czasu obowiązujące umowy na świadczenia z zakresu ratownictwa będą aneksowane do czerwca przyszłego roku.

Przedstawiając nowe założenia systemu, wojewoda podkreślił, że liczba zespołów ratownictwa medycznego pozostanie bez zmian, czyli tak jak dotychczas będzie ich 114. Zasadnicza zmiana dotyczyć ma sposobu zarządzania karetkami, funkcjonowania dyspozytorni medycznych, czyli miejsc gdzie odbiera się zgłoszenia na numer alarmowy 999. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami w województwie wielkopolskim ma powstać 5, zamiast funkcjonujących obecnie 31, dyspozytorni medycznych.

- Dyspozytor medyczny zamiast rozporządzać 2-3 karetkami będzie mógł dysponować kilkunastoma-kilkudziesięcioma. To znacznie poprawi bezpieczeństwo pacjentów, szczególnie podczas zdarzeń masowych – przekonywał wojewoda.

Zwrócił także uwagę na konieczność szerszego wykorzystania śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego – Dyspozytorzy powinni częściej korzystać z możliwości użycia nowego Eurokoptera, który niedawno trafił do Wielkopolski i niebawem będzie mógł wykonywać operacje lotnicze także w nocy. Wykorzystanie śmigłowca oraz dysponowanie karetkami to bardzo odpowiedzialne decyzje, dlatego istnieje konieczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych dyspozytorów medycznych – dodał wojewoda.

Poinformował także, że już niebawem, bo w styczniu przyszłego roku, uruchomione zostanie drugie w Polsce, a pierwsze w województwie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Operatorzy numeru 112 będą obsługiwali zgłoszenia z Poznania, a w nieco późniejszym okresie - z powiatu poznańskiego i ościennych.

Nowa organizacja systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zostanie wsparta łącznością analogowo-cyfrową dla wszystkich dysponentów karetek w województwie. Zostanie utworzony wojewódzki kanał łączności radiowej, dzięki któremu karetka niezależnie od miejsca swojego położenia będzie miała łączność radiową nie tylko z własnym dyspozytorem medycznym, ale także z dyspozytorem właściwym dla miejsca w którym się znajduje i lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego w Urzędzie Wojewódzkim.

zdjęciezdjęciezdjęcie

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 09.12.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59