Kwiaty pod tablicami pamięci w rocznicę Czerwca ’56

Treść archiwalna

W dniu głównych uroczystości rocznicowych, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wraz z towarzyszącymi delegacjami oraz mieszkańcami miasta oddał hołd protestującym robotnikom pod tablicą pamiątkową Fabryki Pojazdów Szynowych - dawna W3. Uroczystości poprzedził sygnał syreny alarmowej, który przypomniał o początkach wydarzeń sprzed 63 lat. Słowa modlitwy do zgromadzonych skierował kapelan Solidarności ksiądz Tadeusz Magas.

Wojewoda Zbigniew Hoffmann złożył też kwiaty pod tablicą pamiątkową ZNTK S.A. przy ulicy Roboczej. Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego były kolejnym zakładem pracy, którego pracownicy przyłączyli się do protestujących.

Kwiaty w imieniu wojewody wielkopolskiego zostały także złożone w pozostałych miejscach pamięci - pod tablicą upamiętniającą poległych studentów na Politechnice Poznańskiej, na terenie dawnej zajezdni MPK przy ulicy Gajowej, pod Pomnikiem Poległych w Powstaniu Poznańskim 28-30 Czerwca 1956 oraz na skwerze im. Trzech Tramwajarek.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 28.06.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 30.07.2019 - 07:55