Media mają wpisane uczestnictwo w dialogu społecznym

Treść archiwalna

Rola mediów regionalnych w szerzeniu idei dialogu społecznego była głównym tematem posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego pod przewodnictwem wojewody wielkopolskiego Piotra Florka. Podczas spotkania przedstawiciele telewizji, radia oraz prasy lokalnej wyrazili swoje poglądy i opinie na temat prac Komisji. Zaznaczyli, jak ważna jest istota dialogu społecznego, przyczyniającego się do rozwiązania wielu problemów mieszkańców województwa oraz lokalnych przedsiębiorców.

Wojewoda podkreślił, że media lokalne są jednym z najlepszych platform podejmowania rozmów o szansach na realizację idei dialogu społecznego. Podziękował też uczestnikom spotkania za podjęcie debaty o ciągłym procesie budowania porozumienia w oparciu o konsultacje i negocjacje społeczne.

 

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 17.12.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59