MIiR pozytywnie ocenił rekomendowane Mosty dla Regionów

Treść archiwalna

Nowe przeprawy otrzymają dofinansowanie na dokumentację. Dziś minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński poinformował podczas konferencji prasowej o pozytywnej rekomendacji dla inwestycji Mosty dla Regionów. Dzięki temu będzie możliwa budowa mostów na rzekach Warta i Noteć.

- Tak jak zapowiedziałem, w pierwszej kolejności ocenialiśmy rekomendowane przeprawy w ramach programu Mosty dla Regionów. Te oceny są pozytywne. W najbliższym czasie spodziewam się kolejnych dobrych informacji dla oczekujących samorządów - mówił w Poznaniu minister Jerzy Kwieciński.

- To bardzo dobra wiadomość dla Wielkopolski. Jestem przekonany, że te inwestycje bardzo silnie uaktywnią lokalne społeczności - mówił wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Profesor Zdzisław Krasnodębski zwrócił natomiast uwagę na działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, które łączą infrastrukturalnie Polskę. - Był taki okres, kiedy połączenia się rwały, zwłaszcza między wspólnotami lokalnymi. Mosty, które mają okazję powstać mają ogromne znaczenie, ponieważ budują na nowo więzi - podkreślił profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Pozytywna decyzja dotyczy dokumentacji mostu przez Wartę w okolicach Konina. Koszt budowy przeprawy w miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P szacowany jest na 90 mln zł. Po przygotowaniu dokumentacji budowa będzie mogła być dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych, którym dysponuje Ministerstwo Infrastruktury. Jako ciąg drogowy będzie stanowił alternatywę dla drogi krajowej nr 25 i przejmie ruch przejeżdżający obecnie przez Konin w kierunku Lichenia, ośrodków turystycznych, i dalej na północ Polski (Bydgoszcz, Toruń). Najbliższy most na Warcie znajduje się w Koninie. Aktualnie w planowanym miejscu mostu funkcjonuje jedynie przeprawa promowa o ograniczonej nośności funkcjonująca tylko w dzień.

Minister Jerzy Kwieciński poinformował także, że pozytywną ocenę otrzymał rekomendowany most na Noteci w gminie Czarnków. Aktualnie rozważane są 2 warianty: w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 lub w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 178. Przeprawa ma kluczowe znaczenie dla poprawy warunków ruchu drogowego w regionie i uzupełni lukę w sieci transportowej, zlikwiduje tzw. „wąskie gardło”, zapewni dostęp do obszarów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa.

Mosty dla Regionów – ocena wniosków

75 samorządów wnioskowało o dofinansowanie przygotowania dokumentacji potrzebnej do budowy przepraw. Na realizację programu Mosty dla Regionów rząd przeznaczył 2,3 miliarda złotych. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie do 80% wartości inwestycji. Szacowany przez wnioskodawców późniejszy koszt budowy przepraw, dla których złożono wnioski, wynosi ponad 4 miliardy złotych. Zgodnie z zapisami Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, inwestycje przygotowane w ramach programu Mosty dla Regionów będą mogły uzyskać dofinansowanie na etap budowy ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, którymi dysponuje Minister Infrastruktury.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 24.05.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 13.06.2019 - 07:50