Miliony dla powiatu konińskiego i gminy Turek

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska podpisała dziś umowy drogowe na łączną kwotę 8,5 mln zł. Wspólnie ze starostą Stanisławem Bielikiem podpisali w starostwie powiatowym w Koninie umowy drogowe na dofinansowanie dwóch inwestycji. Łącznie na konto powiatu konińskiego trafi blisko 7 mln zł. Z kolei w tureckim starostwie powiatowym gmina Turek otrzymała 1,5 mln zł.

Wicewojewoda Aneta Niestrawska przekazała dziś powiatowi konińskiemu środki na przebudowę drogi pomiędzy miejscowościami Różopole i Piotrkowice. Dotacja wyniesie 3,7 mln zł. To jednak nie jedyne dofinansowanie, z którym przyjechała wicewojewoda. Kolejne środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej pomiędzy Koninem a Rudzicą. Na tę inwestycję wojewoda Zbigniew Hoffmann przeznaczył 3,2 mln zł.

Z kolei z gminą Turek została podpisana umowa na budowę dróg gminnych na osiedlu Leśna. Dofinansowanie do tej inwestycji to 1,5 mln zł.

Umowy zostały podpisane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. - Naszym celem, wspólnie z wojewodą Zbigniewem Hoffannem jest to, aby środki z Funduszu Dróg Samorządowych sprawiły, by większość wielkopolskich gmin i powiatów mogła podnosić bezpieczeństwo i standard życia mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że samorządowcy z Konina i Turku bardzo dobrze poradzą sobie z przeprowadzeniem tych inwestycji. Gratuluję i życzę powodzenia w realizacji. Niech służy mieszkańcom - mówiła wicewojewoda Aneta Niestrawska.

Fundusz Dróg Samorządowych ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego. 

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 26.07.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 16.08.2019 - 07:30