Minister Halicki wręczył akt powołania prezesowi RIO

Treść archiwalna

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki wręczył Grażynie Wróblewskiej akt powołania na stanowisko prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Gratulacje i wyrazu uznania przekazał wojewoda Piotr Florek.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu jest państwowym organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej. Izba sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego z Wielkopolski w zakresie spraw finansowych oraz dokonuje kontroli finansów i zamówień publicznych. Kandydata na prezesa izby wybrało w drodze konkursu jego kolegium.

Grażyna Wróblewska ma wieloletnie doświadczenie na stanowisku prezesa RIO, jest także przewodniczącą Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Funkcje prezesa pełni od 2008 roku, wcześniej była wiceprezesem Izby w Poznaniu.

zdjęciezdjęciezdjęcie

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 20.11.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58