Minister Marlena Maląg odwiedziła Dom Seniora w Czerniejewie

Treść archiwalna

Ruszyła kolejna edycja programu "Senior +". Dziś podczas wizyty w Wielkopolsce minister rodziny pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zachęcała samorządy do składania wniosków o przyznanie dotacji na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Okazją do tego było spotkanie w Domu Seniora w Czerniejewie, gdzie wspólnie z wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem, posłem Zbigniewem Dolatą oraz władzami samorządowymi rozmawiano z seniorami o aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym osób starszych.

- Celem naszych działań jest zaoferowanie osobom starszym możliwości aktywnego spędzenia swojej jesieni życia. Dom Seniora w Czerniejewie pokazuje, że są to dobrze zainwestowane pieniądze, a tak naprawdę jest to podziękowanie dla seniorów za to, co robiliście przez całe swoje życie - mówiła minister Marlena Maląg. Na nową edycję programu rząd przeznaczył 80 mln zł, tyle co w roku 2019. Z całej puli środków, 20 mln zł będzie przeznaczonych na tworzenie nowych domów i klubów, pozostałe 60 mln na utrzymanie już istniejących. Do tej pory (na koniec 2018 roku) w całym kraju powstało 500 domów i klubów seniora, z których korzysta 13 tysięcy osób.

Jak podkreślił wojewoda Łukasz Mikołajczyk, wielkopolscy seniorzy korzystając z programu stają się coraz bardziej aktywni, integrują się wspólnie. - Niezwykle ważne jest tworzenie miejsc do wspólnych spotkań, do zajęć dla seniorów - mówił wojewoda. Jak dodał, Wielkopolska jest drugim województwem w kraju pod względem absorpcji środków z rządowego programu. W latach 2016-2019 do województwa wielkopolskiego trafiło łącznie 13,4 mln zł. W roku 2019 dotacja wyniosła 5,9 mln zł i pozwoliła na sfinansowanie blisko 1700 miejsc w 28 planowanych nowych placówkach, jak również 1020 miejsc w już istniejących domach i klubach.

Podczas wizyty w Wielkopolsce, minister Marlena Maląg odwiedziła też uczestników warsztatów terapii zajęciowej "Krzemień" w Poznaniu. We wtorek, 3 grudnia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 02.12.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 02.01.2020 - 08:23