Nagrody dla pracowników socjalnych

Treść archiwalna

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wręczono nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. W wydarzeniu udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Uroczystość odbyła się w Dniu Pracownika Socjalnego, który jest świętem osób zajmujących się pomocą społeczną. Minister Elżbieta Rafalska w trakcie ceremonii podkreślała, że „w pracy socjalnej niezwykle ważna jest miłość i empatia”. Minister w swoim przemówieniu wskazała także na duże znaczenie programu Rodzina 500+ jako czynnika, który istotnie przyczynił się do zmniejszenia skali ubóstwa.

Podczas uroczystości wyróżnienie zespołowe przyznano Przedsiębiorstwu Społeczno - Diakonijnemu Spółka Zatrudnienia Sp. z o. o. w Kwilczu z powiatu międzychodzkiego. Specjalne nagrody otrzymali pracownicy ośrodków pomocy społecznej, którzy w szczególny sposób byli zaangażowani w działania związane z likwidacją szkód po nawałnicach jakie wystąpiły w miesiącach sierpniu i październiku. Wśród wyróżnionych znalazły się cztery przedstawicielki województwa wielkopolskiego.

Goście uroczystości siedzą w sali. Występ muzyczny. W tle uczestnicy uroczystości. Wystąpienie minister Rafalskiej. W tle biało-czerwone flagi. Goście uroczystości siedzą w sali. Moment wręczenia wyróżnień.

Foto: MRPiPS

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 21.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 18.12.2017 - 09:05