Narada koordynacyjna z udziałem wojewodów

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w naradzie koordynacyjnej w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W spotkaniu uczestniczyli także minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak oraz minister Mariusz Kamiński.

Przedmiotem obrad była realizacja tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Na jej podstawie samorządy do 2 września miały czas na dokonanie zmian nazw ulic odnoszących się do komunizmu. W przypadku niewywiązania się z zapisów ustawy decyzję o zmianie nazwy podejmuje wojewoda poprzez wydanie zarządzenia zastępczego.

Do tej pory wojewoda Zbigniew Hoffmann wydał dwa zarządzenia zastępcze w sprawie nazw ulic: w Jarocinie i Jaraczewie.

Wojewodowie zasiadają w sali sesyjnej MSWiAWojewodowie wielkopolski i warmińsko-mazurskiMinistrowie zasiadają za stołem prezydialnymZgromadzeni goście w sali Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 28.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 18.12.2017 - 15:20