Narada wojewodów

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w naradzie wojewodów, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podczas spotkania omówione zostały tematy związane między innymi z projektem programu wieloletniego Niepodległa ‘18 na lata 2017-2021 oraz zmiany w zakresie edukacji.

W spotkaniu z premier Beatą Szydło udział wzięli także ministrowie: spraw wewnętrznych i administracji, infrastruktury i budownictwa, edukacji narodowej, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Narada wojewodów z premier była także okazją do wymiany poglądów na temat sprawności prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach inwestycji infrastrukturalnych oraz koncepcji wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 29.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 12.10.2016 - 11:05