Narada wojewodów w MSWiA

Treść archiwalna

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyła się dziś narada wojewodów. W spotkaniu z sekretarzami stanu z MSWiA, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Podczas spotkania omówione zostały tematy związane między innymi z działaniem urzędów wojewódzkich z zakresu integracji cudzoziemców, przewidzianych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa.

Narada wojewodów z sekretarzami stanu.Wojewoda słucha wystąpienia sekretarza stanu. Wojewodowie podczas narady. W tle wojewoda.

Foto: MSWiA

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 12.06.2017 - 12:35