Narada wojewodów w Warszawie

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył w naradzie wojewodów, która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównymi tematami spotkania były realizowana przez rząd reforma edukacji oraz kwestia wydawania zezwoleń dla cudzoziemców. Naradę wojewodów otworzył minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

W trakcie spotkania przedstawiony został aktualny stan wdrażania reformy oświatowej. Informacje na ten temat przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć. Gościem konwentu był także szef Urzędu do spraw Cudzoziemców Rafał Rogala, który omówił kwestię wydawania zezwoleń dla obcokrajowców.

Minister Mariusz Błaszczak i wojewodowie podczas narady

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 24.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.04.2017 - 15:50