Narada wojewodów w Warszawie

Treść archiwalna

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyła się dziś narada wojewodów. W spotkaniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem, ministrem rodziny pracy i polityki społecznej, ministrem edukacji narodowej oraz podsekretarzem stanu w ministerstwie zdrowia uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Głównymi tematami spotkania były realizowana przez rząd reforma edukacji oraz kwestia finansowania podwyżek dla ratownictwa medycznego. Podczas spotkania minister Elżbieta Rafalska omówiła także tematy związane między innymi z przygotowaniem wojewodów i jednostek samorządu terytorialnego do nowego okresu świadczeniowego, w tym do programu Rodzina 500+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Foto: MSWiA

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 29.06.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 27.07.2017 - 12:40