Narada wojewodów w Warszawie

Treść archiwalna

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu z wicepremierem Jackiem Sasinem, minister resortu Elżbietą Witek uczestniczyli przedstawiciele rządu oraz wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.  

Podczas spotkania z wojewodami, ministrowie omówili bieżące tematy. Przedstawione zostały między innymi informacje dotyczące rządowego programu Mosty dla Regionów, którego głównym celem jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe.

Podczas narady rozmawiano też o współpracy wojewodów z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kontekście realizacji programu „Rodzina 500+”, który rusza od 1 lipca w nowej odsłonie. Świadczeniem objęte będą wszystkie dzieci do 18. roku życia bez kryterium dochodowego.

Omówiona została także realizacja zadania europejskiej koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

fot. MSWiA

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 28.06.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 30.07.2019 - 07:55