Narada Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg uczestniczyła w naradzie wojewódzkich lekarzy weterynarii w Pile. Tematem przewodnim było podsumowanie przebiegu zwalczania ptasiej grypy.

Przybyłych gości powitał główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk. Podczas narady podkreślano rolę, jaką odegrał Wielkopolski Urząd Wojewódzki w zwalczaniu grypy ptaków. Ważnym punktem rozmów było przedstawienie doświadczeń lekarzy weterynarii z województw wielkopolskiego i lubuskiego w zapobieganiu chorobie wśród zwierząt. Uczestnicy spotkania słuchali także wystąpień, które dotyczyły między innymi oceny i roli zadań sektora utylizacyjnego w zwalczaniu chorób zakaźnych oraz zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 29.06.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 27.07.2017 - 12:40