Niebezpieczne odpady w Komornikach objęte programem „bomb ekologicznych”

Treść archiwalna

Główny Inspektor Ochrony Środowiska objął programem „bomb ekologicznych” usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w Komornikach (gm. Kleszczewo). O zagrożeniu wynikającym ze składowania ponad tysiąca ton niebezpiecznych substancji i sposobach rozwiązania problemu ich utylizacji rozmawiał dziś wojewoda wielkopolski Piotr Florek podczas spotkania z Piotrem Otawskim, głównym konserwatorem przyrody, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska.

Decyzja o wpisanie składowiska do programu likwidacji ma związek z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz wystąpienia szkody w środowisku. Takie stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, prezentowane również podczas posiedzeń sztabu kryzysowego wojewody, zostało uwzględnione w decyzji GIOŚ. Rozszczelnienie się jednej z beczek i akcja straży pożarnej prowadzona w Komornikach na początku sierpnia potwierdza wysokie zagrożenie, jakie stwarza wypełniony odpadami budynek magazynowy.

Zgodnie z procedurą, po pozytywnej rekomendacji zadania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, starosta poznański może wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie wsparcia finansowego na likwidację „bomby ekologicznej”. W magazynie o powierzchni ok. 800 m2, prowadzonym przez nieuczciwego przedsiębiorcę, pozostało do utylizacji ponad 1350 ton odpadów.

zdjęcie

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 25.08.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58