Nowa ulica w Pleszewie

Treść archiwalna

W Pleszewie, wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia, wspólnie ze starostą, burmistrzem oraz posłami przecięli wstęgę na uroczyście oddanym do użytku odcinku drogi. Sięga on od ulic Sienkiewicza do Ogrodowej. Otwarta droga została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Budowa nowej ulicy, której nadano imię Lecha Kaczyńskiego, znacznie rozładuje ruch odbywający się dotychczas w ścisłym centrum Pleszewa. Droga, w połączeniu z już istniejącymi, będzie stanowiła alternatywny ciąg komunikacyjny, jak również umożliwi bezpośredni dostęp do 65 ha terenów inwestycyjnych.

Wartość inwestycji wyniosła 367 100 zł. Ponad jedna trzecia z tej kwoty - 183 500 zł - pochodzi z przekazanej przez wojewodę dotacji celowej.

zdjęciezdjęciezdjęcie

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 21.11.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59