Nowy Konsulat Republiki Austrii

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek spotkał się z ambasadorem Republiki Austrii Herbertem Kraussem. Była to druga wizyta ambasadora w Poznaniu. Podczas spotkania wojewoda Piotr Florek przedstawił nowego konsula honorowego Austrii w Poznaniu - Izabelę Ewę Kwiatkowską. Dzisiejsza wizyta dotyczyła przede wszystkim kontaktów wielkopolsko-austriackich w dziedzinie gospodarki, kultury, turystyki oraz promocji i integracji obu regionów.

- Otwarcie konsulatu było potrzebne, wzmocni bowiem nasze wzajemne kontakty. W Wielkopolsce już działa około 160 firm, które mają powiązania austriackie - powiedział ambasador Herbert Krauss.

Wizyta ambasadora w Poznaniu ma związek z uroczystym otwarciem Konsulatu Republiki Austrii. Uroczyste wręczenie exequatur konsul Izabeli Ewie Kwiatkowskiej przez wojewodę wielkopolskiego, a także inauguracja pracy placówki dyplomatycznej odbędzie się dziś wieczorem w Auli Artis.

Działalność konsulatu obejmie między innymi wspieranie przedsiębiorstw austriackich oraz polsko-austriackich, promocję kultury, informację i doradztwo w zakresie turystyki, a także pomoc obywatelom Austrii przebywającym na terenie województwa wielkopolskiego. Zakres kompetencyjny będzie obejmować wszystkie czynności z wyjątkiem wydawania paszportów i wiz. Siedziba Konsulatu będzie przy ulicy Fredry 1 w Poznaniu.

- Promocja kultury kraju Mozarta oraz integracja naszych krajów, kontynuacja dotychczasowych kontaktów gospodarnych i kulturalnych, a także wsparcie austriackich obywateli i firm - to nasze podstawowe cele - powiedziała na konferencji prasowej konsul Izabela Ewa Kwiatkowska.

Ważnym elementem działalności nowo otwartego konsulatu będzie promocja inicjatyw kulturalnych we współpracy z Austriackim Forum Kultury w Warszawie oraz promocja turystyki. Instytucją koordynującą promocję jest „Austria Werbung” w Warszawie, która będzie wspierać działania Konsulatu. Konsulat będzie koncentrować się także na kontaktach z uczelniami wyższymi oraz z innymi instytucjami naukowymi. Pozostałe placówki konsularne Austrii w Polsce działają w Łodzi, Wrocławiu i Krakowie.

Izabela Ewa Kwiatkowska od ponad 15 lat związana jest z Austrią. Zna kilka języków, między innymi niemiecki, angielski, rosyjski, włoski oraz francuski. Ukończyła Wydział Prawa i Ekonomii na Carolo-Wilhelmina Universität w Braunschweigu, Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Wydział Ekonomii oraz studia doktoranckie na Katedrze Strategii Marketingowych.

W Wielkopolsce działają aktualnie 23 placówki konsularne, w tym Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej.

zdjęciezdjęciezdjęcie
zdjęciezdjęciezdjęcie
zdjęciezdjęcie

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 21.01.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59