O bezpieczeństwie imprez masowych

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wspólnie z wielkopolskim komendantem wojewódzkim policji Rafałem Batkowskim, zastępcą wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP Adamem Langnerem spotkał się dziś z wielkopolskimi samorządowcami, aby omówić, jak w praktyce stosować zapisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

- Są precyzyjne zapisy ustawy, które pozwalają odpowiednio kwalifikować imprezy, które często nie są traktowane jako masowe - mówił wojewoda. A te można kwalifikować w czterech kategoriach: imprez artystyczno - rozrywkowych, sportowych, meczy piłki nożnej i imprez masowych podwyższonego ryzyka. Choć dzisiejsze spotkanie informacyjne dotyczyło wszystkich imprez, to jednak największy nacisk położono na mecze piłki nożnej.

Podczas spotkania zorganizowanego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu omówiono również uprawnienia i obowiązki organów wydających zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, kompetencje policji oraz zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego.

zdjęciezdjęciezdjęcie

Materiały konferencyjne

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 09.09.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58