O bezrobociu w kryzysie

Treść archiwalna

Formy przeciwdziałania bezrobociu w dobie kryzysu - to temat konferencji, która odbyła się w Koninie. Wśród zaproszonych gości obecny był wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Celem konferencji było przedstawienie bezrobocia w subregionie na tle województwa wielkopolskiego, wymiana doświadczeń w aktywizacji bezrobotnych i przeciwdziałaniu bezrobociu, przedstawienie dobrych praktyk oraz wskazanie barier utrudniających tę aktywizację.

W konferencji wzięli udział między innymi przedstawiciele ministerstwa pracy i polityki społecznej, samorządu województwa wielkopolskiego oraz dyrekcja wojewódzkiego urzędu pracy.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 03.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59