O współpracy z Instytutem Zachodnim

Treść archiwalna

O możliwościach realizacji wspólnych projektów i pogłębieniu współpracy rozmawiał dziś wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk z dyrektorem Instytutu Zachodniego dr Justyną Schulz oraz zastępcą profesorem Krzysztofem Malinowskim.

Obszarem wspólnych działań obu instytucji mogłaby zostać edukacja młodzieży - zarówno w kontekście najnowszej historii, jak i wymiany doświadczeń w międzynarodowych projektach - ocenił wojewoda. - Zamierzam położyć większy nacisk na współpracę z młodzieżą i wykorzystanie poprzez współpracę potencjału naukowego Instytutu - dodał.

Instytut Zachodni do 1991 roku funkcjonował jako placówka naukowo-badawcza, z którą współpracowało Towarzystwo Instytutu Zachodniego, jako jej organ założycielski. Takie rozwiązanie zapewniało podstawy do pracy badawczej, a zarazem spajało etatową kadrę placówki ze środowiskiem naukowym Poznania i kraju.

W 1991 Instytut Zachodni przekształcono w jednostkę badawczo-rozwojową nadzorowaną najpierw przez Ministra Spraw Zagranicznych, a od 2013 - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie Instytut Zachodni funkcjonuje jako państwowa jednostka organizacyjna podległa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 28.07.2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 24.08.2020 - 11:11