Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Treść archiwalna

W Poznaniu odbyły się zawody okręgowe XIII edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej - konkursu przedmiotowego, popularyzującego wiedzę o procesach integracji europejskiej. Tegorocznym tematem przewodnim była Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 - stan realizacji i rezultaty.

Olimpiada składała się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego oraz centralnego. Do udziału w pierwszym etapie, który wyłonił półfinalistów, zgłosiło się 536 uczniów z 40 szkół ponadgimnazjalnych z naszego województwa. Do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 47 uczniów z blisko 27 wielkopolskich szkół. Podczas I etapu uczestnicy rozwiązywali test pisemny złożony z 30 pytań dotyczących ogólnego zakresu programowego i tematu specjalnego tegorocznej edycji olimpiady. Etap II dotyczył zagadnień z zakresu tematyki europejskiej.

Nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów okręgowych czuwał Wielkopolski Komitet Organizacyjny, w którego skład weszli pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi. Wielkopolska komisja okręgowa – specjaliści z dziedziny integracji europejskiej z regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz poznańskiej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych – wyłoniła siedmiu laureatów i ośmiu finalistów. Zwyciężczynią zawodów okręgowych została Paulina Nowicka, drugoklasistka z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.

Cała piętnastka otrzymała nagrody ufundowane przez wojewodę wielkopolskiego, marszałka województwa wielkopolskiego, wielkopolskiego kuratora oświaty i dyrektora Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu.

Laureaci zawodów szczebla okręgowego zostali zakwalifikowani do udziału w etapie ogólnokrajowym, który odbędzie się w marcu w Szczecinie.

zdjęciezdjęciezdjęcie
zdjęcie

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 02.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59