Otwarcie Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wraz z komendantem wojewódzkim Policji w Poznaniu inspektorem Tomaszem Trawińskim otworzyła zmodernizowaną Komendę Powiatową Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Budowę nowego skrzydła i przebudowę istniejącej infrastruktury sfinansowano ze środków Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, przy wsparciu środków samorządowych.

Wicewojewoda przekazała policjantom gratulacje z okazji zakończenia inwestycji. Komenda spełnia teraz wymagania stawiane przed nowoczesną jednostką, a także usprawni pracę funkcjonariuszy. Po oficjalnej części uroczystości z udziałem orkiestry z Grodziska Wielkopolskiego oraz kompanii reprezentacyjnej KWP, goście mieli okazję zwiedzić komendę. 

Poczet sztandarowy salutuje sztandarem. Młodzieżowa orkiestra dęta przygotowuje się do rozpoczęcia występu. Wicewojewoda Marlena Maląg czyta list gratulacyjny. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński czyta list gratulacyjny.Widok na zmodernizowaną Komendę Powiatową Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Zdjęcia: technik kryminalistyki KPP Grodzisk Wlkp. mł. asp. Marek Gauza

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 18.02.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 22.03.2016 - 12:40