Otwarcie obwodnicy Jarocina

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przekazał podczas dzisiejszego otwarcia obwodnicy Jarocina zawiadomienie o zgodzie na użytkowanie drogi. Od dziś może się nią odbywać cały ruch tranzytowy, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

- Inwestycja ma kluczowe znaczenie, zarówno dla mieszkańców Jarocina, w którym ruch zostanie znacząco uspokojony i poprawi się bezpieczeństwo, jak i dla całej infrastruktury drogowej w Wielkopolsce. Musimy robić wszystko, aby stale poprawiać bezpieczeństwo i komfort podróżowania po naszym województwie - powiedział po uroczystym otwarciu obwodnicy Jarocina wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Budowa obwodnicy Jarocina to jedna z dziewięciu dużych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Wielkopolsce przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy udziale środków Unii Europejskiej. Budowa rozpoczęła się pod koniec roku 2014. Koszt robót to prawie 294 mln złotych. Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi 85%.

Nowa trasa ekspresowa jest skomunikowana z innymi, kluczowymi dla miasta drogami poprzez węzły Mieszków i Jarocin. Komunikację lokalną zapewniają nowe drogi dojazdowe, a bezpieczeństwo ruchu bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne z zastosowaniem 13 obiektów inżynierskich. W ramach projektu wybudowano ponad 10 kilometrów drogi ekspresowej oraz 3-kilometrowy fragment drogi stanowiący łącznik pomiędzy drogą krajową 11 a węzłem Jarocin.

Na blisko 13-kilometrowym odcinku drogi trwać będą jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe.

Foto: GDDKiA

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 30.08.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 19.09.2017 - 08:38