Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska uczestniczyła dziś w uroczystym otwarciu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie dla mieszkańców gminy Jastrowie. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 1 miliona złotych. Nowy ośrodek jest elementem procesu budowy infrastruktury skierowanej na pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym. Jest pierwszą tego typu placówką w całym powiecie złotowskim. 

Środowiskowe domy samopomocy są ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonują 72 środowiskowe domy samopomocy. Placówki zlokalizowane są na terenie 31 z 35 powiatów Wielkopolski.

ŚDS w Sypniewie przeznaczony jest dla osób chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Dom dysponuje 20 miejscami pobytu dziennego, w tym 3 miejscami przeznaczonymi dla uczestników ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i ze spektrum autyzmu.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 28.08.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 09.09.2019 - 09:55