Otwarcie zmodernizowanego oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Turku

Treść archiwalna

Zakończyła się przebudowa oddziału chorób wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku. Dziś, na zaproszenie starosty tureckiego Dariusza Kałużnego, wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk uczestniczył w otwarciu zmodernizowanego oddziału. W oddaniu do użytku nowoczesnych sal dla pacjentów wziął udział poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik.

Remont oddziału był możliwy dzięki dotacji celowej wojewody oraz dotacji powiatu. Dużą zasługę, jak podkreślił dyrektor szpitala Krzysztof Sobczyk, w pozyskaniu środków miał także poseł Ryszard Bartosik. W ubiegłym roku Powiat otrzymał dotację na zadania związane z modernizacją oddziału w kwocie ponad miliona zł. Środki pochodziły z rezerwy wojewody wielkopolskiego. Inwestycja o wartości 3,5 mln zł znacząco podniosła jakość świadczonych usług medycznych. Dzięki modernizacji oddziału pacjenci mogą liczyć na szybszy proces diagnozy i komfort leczenia.

W zeszłym roku szpital w Turku zakończył remont oddziału ortopedii. W przyszłym roku, dzięki funduszom z NFOŚiGW w kwocie 3.100 tys. zostanie wykonana termomodernizacja skrzydła szpitala.

Na zakończenie wizyty wojewoda Łukasz Mikołajczyk uczestniczył w posiedzeniu rady społecznej szpitala, gdzie rozmawiał na temat najbliższych planów rozbudowy placówki.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 03.12.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 03.01.2020 - 08:53