"Otwarta Szkoła"

Treść archiwalna

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Poznaniu z udziałem podsekretarza stanu Krzysztofa Stanowskiego oraz wicewojewody wielkopolskiego Przemysława Paci wręczone zostały nagrody w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Otwarta Szkoła".

Celem konkursu jest promowanie modelu takiej szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych oraz edukacyjnych dąży przede wszystkim do kształtowania w młodych ludziach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność.

Konkurs podzielony został na 5 obszarów tematycznych: edukacja obywatelska, ekonomiczna, globalna, przedszkolna i wczesnoszkolna oraz wsparcie uczniów zdolnych.

Szkoła poprzez swoją otwartość na dialog i współpracę ze środowiskiem zewnętrznym stwarza uczniom dodatkowe możliwości rozwoju, pełnego uświadomienia sobie i wykorzystania ich własnego potencjału, współdziałania na rzecz innych oraz przygotowuje do pełnienia roli aktywnego i odpowiedzialnego obywatela.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 22.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59