Pieniądze dla złotowskich i okoneckich seniorów

Treść archiwalna

Złotów i Okonek otrzymają wsparcie rządowe na funkcjonowanie dziennych domów seniora. Wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek zawarł dziś z władzami samorządów porozumienia o dofinansowaniu zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu Senior+.

W Urzędzie Miejskim w Złotowie wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek, w imieniu wojewody Łukasza Mikołajczyka, podpisał porozumienie o dofinansowaniu funkcjonowania Dziennego Domu Senior+. Umowę opiewającą na kwotę 72 000 zł sygnowali burmistrz miasta Adam Pulit oraz skarbnik Jadwiga Skórcz.

To już kolejne dla Złotowa wsparcie rządowe w dziedzinie polityki senioralnej. Środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyżywienia uczestników zajęć oraz wynagrodzeń personelu - dwóch opiekunów. Z programu Senior+ Złotów otrzymał łącznie około 420 000 zł. - Działalność dziennego domu dla seniorów cieszy się niesłabnącą popularnością. Z powodu wyczerpania limitu miejsc, tworzymy listy rezerwowe uczestników zajęć - mówi burmistrz Adam Pulit.

W Urzędzie Miejskim w Okonku, gminie wysuniętej najbardziej na północ województwa, wicewojewoda Maciej Bieniek podpisał porozumienie o dofinansowaniu działalności dziennego domu „Senior-WIGOR” kwotą 54 000 zł. Umowę z ramienia gminy podpisał burmistrz Andrzej Jasiłek przy kontrasygnacie skarbnika Janusza Mliczaka.

Zakontraktowane środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie domu, w tym sfinansowanie wynagrodzenia instruktora terapii zajęciowej. Placówkę od końca roku 2016 prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku, który z rządowego programu Senior+ pozyskał już łącznie około 264 000 zł. - Z utęsknieniem czekamy na naszych domowników. W związku z trwającą epidemią i wraz z luzowaniem obostrzeń, ponowne otwarcie dziennego domu planujemy na 8 czerwca. Cieszę się, że dzięki wsparciu z ministerstwa możemy ulepszać naszą ofertę - mówi Ewa Gubow, kierownik domu i jednocześnie szefowa okoneckiego MGOPS.

W Wielkopolsce w tym roku powstanie 19 nowych placówek dla seniorów. Środki rządowe wesprą również funkcjonowanie 51 domów i klubów seniora utworzonych w poprzednich latach. - Rządowy, wieloletni program Senior+ to bardzo ważny element polityki senioralnej rządu. Dziękuję naszym posłom za nieustanne wspieranie wniosków miejscowych samorządów i motywowanie burmistrzów do dalszych działań na rzecz osób w jesieni życia. Gratuluję samorządom Złotowa i Okonka stworzenia seniorom warunków do aktywnego i satysfakcjonującego życia po zakończeniu aktywności zawodowej - podkreślał wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek.

Autor: Jakub Monterial
Data utworzenia: 29.05.2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 17.06.2020 - 11:55