Pieniądze na najmłodszych i seniorów w Przemęcie

Treść archiwalna

W Urzędzie Gminy w Przemęcie, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska podpisała umowy o dofinansowanie zadań w ramach programów "Senior+" oraz "Maluch+".

W ramach programu "Maluch+" dofinansowanie ze środków rządowego programu w kwocie 900 tys. zł pozwoli na utworzenie 30 miejsc w Gminnym Żłobku w Błotnicy. W Gminie Przemęt, dzięki dofinansowaniu w ramach programu "Senior+" powstaną aż dwie placówki dla seniorów (1 Dzienny Dom – 20 miejsc i 1 Klub – 10 miejsc). Samorząd otrzyma na ten cel w sumie 357 tys zł.

Celem Programu "Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Program "Senior+" został stworzony na rzecz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach "Senior +" przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu, w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów "Senior +" i Klubów "Senior +".

Autor: Sebastian Antczak
Data utworzenia: 21.05.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.06.2019 - 08:20