Pierwsza konferencja wicewojewody

Treść archiwalna

Dorota Kinal rozpoczęła dziś swoje urzędowanie jako wicewojewoda wielkopolski. Podczas pierwszej konferencji prasowej, wspólnie z wojewodą Piotrem Florkiem, przedstawiła zakres swoich obowiązków oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

Wicewojewoda objęła stanowisko po dotychczasowym wakacie związanym z rezygnacją Przemysława Paci z funkcji wicewojewody. Zgodnie z podziałem kompetencji, będzie nadzorować wydziały polityki społecznej, spraw obywatelskich i cudzoziemców, Państwową Straż Łowiecką, Straż Rybacką, Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz szereg inspekcji administracji zespolonej.

Dorota Kinal ostatnie trzy i pół roku swojej drogi zawodowej związała z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, gdzie pełniła funkcję wicekuratora oświaty. Posiada też doświadczenie jako biegły sądowy. Od roku 2008 pracuje jako kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Kościanie.

Z dniem 22 grudnia 2014 roku prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz powołała Dorotę Kinal na stanowisko wicewojewody wielkopolskiego.

zdjęciezdjęcie

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 22.12.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58