Pierwszy kwartał WCPR

Treść archiwalna

Członkowie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw wizytowali dziś Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Wiśniowej w Poznaniu.

Komisja, której przewodniczył poseł Waldy Dzikowski zapoznała się z funkcjonowaniem numeru 112 w Wielkopolsce oraz jego organizacją podczas Euro 2012. WCPR rozpoczęło funkcjonowanie 9 lutego br. Początkowo odbierało połączenia kierowane na numery alarmowe 112 i 999 od mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 30.05.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59