Pleszew w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Treść archiwalna

Koniec roku przyniósł dobre informacje dla mieszkańców Pleszewa. Usytuowane w gminie tereny inwestycyjne na mocy rozporządzenia Prezes Rady Ministrów weszły w skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dobrą wiadomość przekazał podczas swojej wizyty w Pleszewie podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusz Kościński. W spotkaniu brała także udział wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Teren o powierzchni 5,3 ha będzie stanowił jedną z podstref Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jego atutem, jak podkreślają samorządowcy, jest bliskie sąsiedztwo drogi krajowej nr 12. Pleszewski samorząd podjął starania o włączenie do WSSE „Invest – Park” dwa lata temu. Ostateczna decyzja o utworzeniu nowej podstrefy należała natomiast do Ministerstwa Rozwoju.  – Wzięliśmy wszystkie wnioski na tapetę, ponieważ tak długi czas oczekiwania powoduje, że tracimy inwestorów. W ciągu sześciu tygodni wszystkie wnioski przeszły pozytywnie proces administracyjny i od dziś Wałbrzyska Strefa jest poszerzona m.in. o tereny inwestycyjne w Pleszewie – mówił podczas konferencji prasowej wiceminister Kościński.

Rozszerzenie strefy ekonomicznej o gminę Pleszew nie oznacza dla władz miejskich zakończenia działań. Na wydzielonych terenach należy teraz wybudować drogi dojazdowe oraz pozostałe elementy infrastruktury. Na ten cel zabezpieczono kwotę ok. 6 mln złotych, część środków będzie pochodzić z dotacji państwowej. – Musimy wykonać drogę, na którą udało się uzyskać dotację rządową. Rozstrzygamy przetarg już 11 stycznia 2017 r. i droga będzie gotowa do końca października przyszłego roku – zapowiedział burmistrz Marian Adamek.

Za pomoc w realizacji planów samorządu burmistrz Pleszewa dziękował wiceministrowi Tadeuszowi Kościńskiemu i wicewojewodzie wielkopolskiemu Marlenie Maląg, która wyrażała swoje poparcie dla inicjatywy. – Nam zależy na tym, aby gospodarna Wielkopolska się rozwijała i te działania, które podejmuje Pleszew są bardzo istotne dla całego rozwoju gospodarczego regionu, dlatego też z panem wojewodą wspieramy takie działania – powiedziała wicewojewoda.

Wiceminister wizytował także fabrykę obrabiarek FAMOT Pleszew. Zakład jest ważnym pracodawcą w regionie, zatrudnia ponad 400 osób. Produkty firmy w zdecydowanej większości trafiają do zagranicznych odbiorców. FAMOT planuje w przyszłym roku dalszy rozwój. Łączna suma planowanych przez właściciela inwestycji ma wynieść 25 milionów euro.

Wiceminister Tadeusz Kościński i burmistrz Marian Adamek.Konferencja prasowa w pleszewskim Ratuszu.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Pleszew

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 30.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 16.01.2017 - 11:21