POLAGRA - premiery

Treść archiwalna

Polagrę opanowali w piątek młodzi rolnicy, którym wiceprezes MTP Przemysław Trawa wręczył symboliczny klucz Międzynarodowych Targów Poznańskich. Powodem masowego przyjazdu do Poznania była międzynarodowa sesja plenarna na temat skutecznego lobbingu w UE.

W spotkaniu wzięła udział również delegacja młodych rolników z kilku krajów Unii Europejskiej, której przewodził prezydent Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA) Joris Baecke. W trakcie debaty ogłoszono wyniki konkursu "Najbardziej Innowacyjny Młody Rolnik 2009", adresowanego do młodych gospodarzy, którzy korzystając z funduszy europejskich poprawili konkurencyjność swojego gospodarstwa. Laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia z rąk ministra Marka Sawickiego i wicewojewody Przemysława Paci.

zdjęciezdjęciezdjęcie
zdjęciezdjęciezdjęcie

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 12.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59