Policyjne Centrum Edukacji i Bezpieczeństwa

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wziął udział w otwarciu Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni. Uroczystość połączona została z otwarciem wystawy prac powstałych w ramach „IV integracyjnego Pleneru Malarsko-Fotograficznego Służb Mundurowych”. Zmodernizowane pomieszczenia komendy będą służyły policjantom oraz uczestnikom zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa powstało na przełomie 2013 i 2014 roku, poprzez wyremontowanie i zmodernizowanie pomieszczeń w budynku wrzesińskiej komendy. Jego współtwórcami są władze samorządowe powiatu wrzesińskiego, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz” we Wrześni.

Jednym z założeń centrum jest prowadzenie szerokiej profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki wieloletniej współpracy z Samorządową Szkołą Podstawową nr 1 we Wrześni oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu, wyposażone ono zostało w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny do prowadzenia tego typu zajęć. W centrum prowadzone będą wykłady i prezentacje multimedialne o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, zagrożeniach związanych z używkami, przestępczością czy przeciwdziałaniu przemocy.

Uroczystość była również inauguracją wystawy „IV Integracyjnego Pleneru Malarsko-Fotograficznego Służb Mundurowych”. Plener odbył się w sierpniu 2014 roku na terenie powiatu wrzesińskiego. Udział w nim wzięli policjanci, przedstawiciele służby zdrowia, celnicy, wojskowi z terenu całego kraju, a także młodzież z wrzesińskich szkół. Hasłem tegorocznego pleneru było: „Września i jej mieszkańcy”. Plenery Malarsko-Fotograficzne Służb Mundurowych organizowane są przez Komendę Powiatową Policji we Wrześni od 2006 roku. Ich głównym celem jest konsolidacja różnych środowisk twórczych służb mundurowych oraz młodzieży szkolnej.

zdjęciezdjęciezdjęcie
zdjęciezdjęcie

Autor: KPP Września
Data utworzenia: 12.11.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58