Porozumienie w sprawie podziału środków z FRPA podpisane

Treść archiwalna

W Ministerstwie Infrastruktury z udziałem ministra Andrzeja Adamczyka wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska podpisała dziś porozumienie dotyczące zasad współpracy przy podziale środków dofinansowania z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W tym roku do samorządów trafi 300 mln zł na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, w następnych latach po 800 mln zł.

Podczas uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął realną walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, z którym nie zawsze mogą poradzić sobie samorządy. Natomiast wiceminister Rafał Weber zaznaczył, że podpisane dziś z wojewodami porozumienia pozwolą nie tylko na uruchomienie środków z funduszu rozwoju przewozów autobusowych, ale także zapewnią jednolite warunki otrzymywania dopłat przez organizatorów transportu we wszystkich regionach.

Głównym celem funduszu jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki niemu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

fot. Ministerstwo Infrastruktury

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 30.07.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 19.08.2019 - 08:43