Posiedzenie w sprawie niebezpiecznych substancji

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przewodniczył dziś posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia było omówienie bieżącej sytuacji w miejscowości Przyjma, związanej z ujawnieniem materiałów niebezpiecznych składowanych bez zezwolenia na terenie żwirowni.

Służby przedstawiły wojewodzie zakres podejmowanych działań. Dotychczas strażacy ujawnili na terenie zakładu górniczego ponad sto beczek z substancjami niebezpiecznymi. Większość beczek jest szczelna, a te, które uległy rozszczelnieniu, zostały zabezpieczone.  

Sytuacja jest monitorowana prze dwie grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Kalisza i Konina oraz inspektorów ochrony środowiska. Teren zabezpiecza policja, która prowadzi stosowne postępowanie. Zdarzenie nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu wydał decyzję o usunięciu przez właściciela terenu składowanych odpadów.

Wojewoda wraz z podległymi mu służbami podczas posiedzenia.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 25.05.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 12.06.2017 - 12:25