Powiat słupecki z FDS

Treść archiwalna

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu doszło dziś do podpisania umów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Tym razem pieniądze z rządowego programu trafią do powiatu słupeckiego. Zostaną tam zrealizowane dwie ważne inwestycje. Umowy podpisał wojewoda Łukasz Mikołajczyk ze starostą słupeckim Jackiem Bartkowiakiem oraz wicestarostą słupeckim Czesławem Dykszakiem przy kontrasygnacie Józefa Wziętka, skarbnika powiatu.

- Gratuluję władzom powiatu, ale przede wszystkim mieszkańcom. Poprawa infrastruktury drogowej to niezwykle ważne zadanie dla każdego samorządu, bo bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców i komfort użytkowania - mówił wojewoda Łukasz Mikołajczyk. 

Pierwsza inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 3050P na odcinku DW 262, dokładnie od skrzyżowania w miejscowości Siernicze Małe do granicy z powiatem konińskim w kierunku Budzisławia. Na ten cel z FDS trafi 2.142.386,00 zł, to 75% kosztów całego przedsięwzięcia.  

Druga inwestycja to również przebudowa odcinka drogi powiatowej Sierakowo – Strzałkowo. To niespełna 2 km odcinek drogi łączący ulicę Powidzką w Strzałkowie z Sierakowem. Inwestycja w połowie - dzięki kwocie 2.422.070,93 zł - zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Na resztę składają się samorządy gminy Strzałkowo i powiatu słupeckiego. Wszystkie prace, zgodnie z umową powinny zostać wykonane do 15 listopada 2020 roku.

Autor: Maciej Parysek
Data utworzenia: 27.05.2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 13.06.2020 - 19:40