Powołanie konsultantów wojewódzkich

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wręczyła dziś akty powołania konsultantom wojewódzkim. Dokumenty z rąk wicewojewody odebrali doktorzy nauk medycznych: Marian Nowaczyk - wojewódzki konsultant w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej oraz Jakub Moskal - konsultant w dziedzinie neurochirurgii.

Konsultantami wojewódzkimi, których wojewoda powołuje w porozumieniu z ministrem zdrowia, zostają specjaliści lekarze. Opiniują, kontrolują i doradzają, a także sprawują nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

wicewojewoda wielkopolski wręcza akt powołaniakonsultanci, wicewojewoda i konsultanci - zdjęcie zbiorowewicewojewoda i konsultant - zdjęcie wspólne

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 19.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 12:15