Powołanie wielkopolskiego kuratora oświaty

Treść archiwalna

Podczas dzisiejszej, wspólnej konferencji prasowej minister edukacji narodowej Anna Zalewska oraz wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przedstawili dziennikarzom wielkopolskiego kuratora oświaty - Elżbietę Leszczyńską. Nowa kurator została powołana z dniem 29 marca.

Wojewoda wielkopolski wystąpił do minister edukacji narodowej z wnioskiem o powołanie Elżbiety Leszczyńskiej po tym, jak uzyskała ona najwyższą notę w konkursie na to stanowisko. - Elżbieta Leszczyńska ma bogate doświadczenie, które zdobyła w kraju i pracując w Grupie Roboczej Komisji Europejskiej. Cieszę się, że będziemy mogły współpracować  - mówiła minister Zalewska.

Elżbieta Leszczyńska jest absolwentką i wykładowcą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Uzyskała magisterium w 1974 roku na Wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii. Ukończyła też studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi na Politechnice Poznańskiej oraz liczne kursy doskonalące w zakresie edukacji. Od początku kariery zawodowej związana jest Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza a obecnie wykłada na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu.

Elżbieta Leszczyńska od początku lat 90. uczestniczyła w kilkudziesięciu konfrencjach, seminariach i warsztatach międzynarodowych, praktykach, stażach i wizytach studyjnych, dotyczących głównie aktualnych założeń edukacji w krajach europejskich. Od 2011 do 2014 roku pracowała w Grupie Roboczej Komisji Europejskiej, rozwiązującej problemy przedwczesnego opuszczania edukacji przez dzieci i młodzież w krajach UE oraz wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi.

Nowa kurator oświaty przez wiele lat była wielkopolskim koordynatorem kursów i seminariów Rady Europy, koordynatorem pracy promotorów programów europejskich Socrates, Młodzież, Leonadro da Vinci oraz wojewódzkim koordynatorem programu UE „E-learning”. Angażowała się na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych oraz tworzenia strategii bezpieczeństwa w szkołach i placówkach województwa wielkopolskiego. W latach 2007-2009 - wielkopolski kurator oświaty.

Wspólna konferencja prasowa wojewody i minister. Minister przedstawia dziennikarzom wielkopolskiego kuratora oświaty.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 21.03.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 14.04.2016 - 13:50