Powstanie nowa sterylizatornia w ostrowskim szpitalu

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska podpisała dziś wspólnie ze starostą powiatu ostrowskiego Pawłem Rajskim umowę na dofinansowanie kosztów robót budowlanych oraz wyposażenie centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. 

Gośćmi wydarzenia byli także: poseł Tomasz Ławniczak, senator Łukasz Mikołajczyk, prezes PFRON, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Marlena Maląg, wicestarosta Roman Pacholczyk, skarbnik powiatu ostrowskiego Donata Kupczyk, dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Dariusz Bierła oraz Damian Marciniak - dyrektor Wydziału Zdrowia WUW.

Starosta ostrowski złożył wniosek do premiera o dofinansowanie pierwszego etapu prac za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego. Kwota dofinansowania wyniosła 1 200 000 zł. Wkład własny powiatu to 300 000 zł (20 proc).

Szpital w Ostrowie Wielkopolskim dynamicznie się rozwija. Co roku poszerzany jest zakres świadczonych usług medycznych. - Nowa sterylizatornia, która zastąpi starą, wpisuje się w nasze oczekiwania - mówi Dariusz Bierła, dyrektor placówki. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia medycznego i pozamedycznego. Podjęte jeszcze w tym roku prace umożliwią przeniesienie istniejącej centralnej sterylizatorni do nowej lokalizacji w nowo wybudowanym skrzydle ostrowskiego szpitala.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 27.08.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 04.09.2019 - 10:45