Premier powołał nowych wojewodów

Treść archiwalna

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powierzył kontynuację zadań 11 wojewodom, wśród nich - dotychczasowemu wojewodzie wielkopolskiemu Piotrowi Florkowi. W 5 województwach nastąpi zmiana na stanowiskach wojewodów.

Piotr Florek urodził się w 1954 roku. Posiada wykształcenie magistra inżyniera geodezji i budownictwa, ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Politechnikę Poznańską. Uzyskał uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Legitymuje się zdanym egzaminem dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Był dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie. Przez wiele lat pracował w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno - Kartograficznym w Poznaniu, a następnie był prezesem zarządu Geomap Sp. z o.o. Ma długoletnie doświadczenie z zakresu obsługi procesu inwestycyjnego, wycen nieruchomości i majątku przedsiębiorstw, a także wykupu gruntów pod inwestycje. Były radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a od 2006 do 2007 roku radny Rady Miasta Konina.

Od 29 listopada 2007 roku - wojewoda wielkopolski.

zdjęcie

Zdjęcie:Bogumił Osiński

Lista wojewodów:

1.województwo lubelskie - Jolanta Szołno-Koguc
2.województwo dolnośląskie - Aleksander Marek Skorupa
3.województwo mazowieckie - Jacek Kozłowski
4.województwo łódzkie - Jolanta Chełmińska
5.województwo wielkopolskie - Piotr Florek
6.województwo opolskie - Ryszard Wilczyński
7.województwo pomorskie - Ryszard Stachurski
8.województwo podlaskie - Maciej Zenon Żywno
9.województwo podkarpackie - Małgorzata Chomycz
10.województwo lubuskie - Marcin Jabłoński
11.województwo świętokrzyskie - Bożentyna Pałka-Koruba
12.województwo zachodniopomorskie - Marcin Zydorowicz
13.województwo warmińsko-mazurskie - Marian Podziewski
14.województwo śląskie - Zygmunt Łukaszczyk
15.województwo małopolskie - Jerzy Miller
16.województwo kujawsko-pomorskie - Ewa Mes

 

Zdjęcia:Grzegorz Rogiński/KPRM
 

zdjęciezdjęciezdjęcie
zdjęcie

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 12.12.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59