Prezenty dla podopiecznych DPS

Treść archiwalna

W przedświątecznej atmosferze, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann odwiedził dzieci z domu pomocy społecznej przy ulicy św. Rocha, którym przekazał upominki oraz potrzebny sprzęt medyczny. Nie zabrakło także dobrych życzeń na święta.

Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, której zapewniona jest wszechstronna pomoc i wsparcie przez stosowanie różnorodnych form terapii.

Wojewoda odwiedził także Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy im. Bł. Sancji Szymkowiak - nowoczesną placówkę, realizującą zajęcia opiekuńcze, rekreacyjne, terapeutyczne czy psychologiczno-pedagogiczne.

Wojewoda niesie prezenty dla dzieci.Wojewoda z siostrą dyrektor przy łóżku chorego dziecka.Wojewoda przekazuje prezenty i wita się z małą dziewczynką. Wojewoda z siostrą dyrektor zwiedza ośrodek.Wojewoda z siostrą dyrektor ogląda salę do rehabilitacji.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 23.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 16.01.2017 - 11:10