Prezydent Bronisław Komorowski w Licheniu

Treść archiwalna

Prezydent Bronisław Komorowski wziął udział w XIX Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich, która odbyła się w Licheniu. Podczas konferencji "Wiejska Polska", dyskutował o zmianach, jakie nastąpiły na polskiej wsi w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Gościem spotkania był także wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Podczas debaty wiele uwagi poświęcono funduszowi sołeckiemu. Zdaniem prezydenta jest to doskonałe narzędzie pobudzające aktywność obywatelską. Obecnie korzysta z niego 51 procent gmin, co nie jest satysfakcjonującym wynikiem. Zdaniem głowy państwa rola sołtysów będzie wzrastać i w związku z tym ruszyły prace nad specjalną ustawą. Według projektu przygotowywanego przez prezydencką kancelarię, sołtys miałby stać się funkcjonariuszem publicznym a rada sołecka uzyskałaby prawo inicjatywy uchwałodawczej.

Wizyta głowy państwa w Licheniu była wypełnieniem deklaracji, którą Bronisław Komorowski złożył jeszcze jako kandydat na prezydenta podczas ubiegłorocznej pielgrzymki. Obiecał wówczas, że jeśli wygra wybory, to pojawi się w Licheniu ponownie. Prezydent uczestniczył również w uroczystej mszy św., którą koncelebrował biskup włocławski Wiesław Mering.

zdjęciezdjęciezdjęcie
zdjęciezdjęciezdjęcie

Zdjęcia: www.prezydent.pl

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 29.05.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59