Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wspólnie z pełnomocnikiem rządu ds. równego traktowania Agnieszką Kozłowską-Rajewicz oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Seredyn wzięli udział w konferencji dotyczącej krajowej oraz regionalnej polityki antyprzemocowej.

- Na przestrzeni lat 2006-2012 liczba osób doznających przemocy spadła. Jedną z przyczyn jest coraz większe nagłaśnianie spraw związanych z przemocą w rodzinie, co ułatwia ofiarom przemocy podjecie decyzji o szukaniu pomocy. Sposobem na zwiększanie świadomości społecznej są między innymi konferencje takie jak ta - powiedział wojewoda Piotr Florek otwierając konferencję.

Jak podkreślała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, do niewątpliwych sukcesów ostatnich dni zaliczyć można czekającą na podpis prezydenta nowelizację prawa karnego, zgodnie z którą przestępstwa seksualne ścigane będą z urzędu, a nie tylko na wniosek ofiary. Projektowane zmiany obejmą również tryb przesłuchań czy możliwość korzystania z internetu podczas postępowania, dzięki czemu uniknie się konieczności konfrontowania ofiary ze sprawcą.

Konferencja w Poznaniu jest pierwszą z cyklu spotkań poświęconych planowanym działaniom rządu w kwestii zapobiegania przemocy w rodzinie i ze względu na płeć. Podobne konferencje, będące elementem szerszych konsultacji dotyczących zmian w obszarze zwalczania przemocy, odbędą się w każdym województwie.

W województwie wielkopolskim funkcjonują trzy specjalistyczne ośrodki dla ofiar przemocy w rodzinie. W Poznaniu, Zdunach (powiat krotoszyński) oraz w Pile zapewniana jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna, terapeutyczna, dostęp do pomocy medycznej, do środków higieny, żywności, odzieży. Poza tymi ośrodkami na terenach gmin i powiatów naszego województwa działają inne ośrodki wsparcia, które zapewniają pomoc całodobową.

Główne zadania gmin, powiatów i samorządu województwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kładą nacisk na profilaktykę oraz zastopowanie zjawiska przemocy między innymi poprzez procedurę Niebieskiej Karty, odseparowanie sprawcy od ofiary (eksmisja, zakaz zbliżania się, zakaz kontaktów), tworzenie grup roboczych, składających się ze specjalistów, którzy pracując z konkretnymi rodzinami starają się znaleźć sposób na wyeliminowanie przemocy.

zdjęciezdjęciezdjęcie

Autor: Karolina Szafrańska-Bąk
Data utworzenia: 20.05.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58