Przeciwko handlowi ludźmi

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek powołał do życia Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Jego zadaniem będzie zapobieganie zjawisku handlu ludźmi i pomoc osobom, które padły ofiarami tego przestępstwa.

Zespół ma stanowić regionalną platformę współpracy różnych organizacji i instytucji, zwiększającą efektywność działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie handlowi ludźmi, prowadzonych na obszarze województwa wielkopolskiego.

W jego skład weszły osoby reprezentujące Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty, Prokuraturę Okręgową, Sąd Okręgowy, Policję, Straż Graniczną, Wojewódzki Urząd Pracy, Państwową Inspekcję Pracy, Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Okręgową Izbę Lekarską, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 29.04.2015
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:57